29 Nisan 2011 Cuma

Türkiye’de Elektronik Sektörünün Üretimi

Türkiye'de bugün, elektronik sektöründe sanayi odalarına kayıtlı olan yaklaşık 500 imalatçı şirket bulunuyor. Bu şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise yaklaşık 45.000

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği'nin (TESİD) verilerine göre; 2007'de Türkiye'nin elektronik sanayi toplam üretim değeri 9,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun içinde, tüketici elektroniği alt sektörü yüzde 45 ile ilk sırada Y2r alıyor. Diğer profesyonel ve endüstriyel cihazlar, telekomünikasyon cihazları, bilgisayar cihazları, askeri elektronik cihazlar ve bileşenler alt sektörlerinin 2008 yılı üretim değerleri ise sırasıyla şöyle sıralanıyor: 1,6 milyar dolar, 1,5 milyar dolar, 963 milyon dolar, 667 milyon dolar ve 494 milyon dolar.

Öte yandan, elektronik sektörü düşük yerli hammadde kullanım oranına sahip olduğu için, bileşenler alt sektörünün üretimdeki payı son derece düşük. Sektöre hammadde temin eden bileşenler alt sektörü, ithalatı yüksek orana sahip alt sektörlerden biri.

Türkiye elektronik sanayi özellikle 2 alt sektörde yoğunlaşıyor. Bunlar tüketici elektroniği ve telekomünikasyon ekipmanları. Tüketici elektroniği alt sektöründe en önemli ürün grubu renkli televizyonlar. TV üretiminde 326 şirket faaliyet gösteriyor. Bu alanda çalışan sayısı ise 9.264. Renkli televizyon üretimi 2008'de bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak, 2008'de 9 milyon 303 bin 486 adede düştü. Üretimdeki düşüş, tüplü televizyonların ticaret ömrünü doldurmasından kaynaklandı. Türk üreticiler, üretiminde uzmanlaşmış oldukları tüplü TV üretiminden, LCD ve plazma televizyonlar üretimine geçiş yaşıyor. Ancak LCD ve plazma televizyonlar konusunda uzak doğu menşeli şirketlerin ağırlığı var. Bu tip televizyonların panelleri yalnızca Güney Kore, Japonya ve Tayvan'da yapıldığı için, LCD ve plazma televizyon üretiminde Türk üreticiler Uzakdoğu'ya bağımlı.

Elektronik sanayinin diğer önemli alt sektörü olan telekomünikasyon ekipmanlarında ise Türkiye'nin hedeflerinden birinin zengin bir iletişim altyapısı kurmak olması pazar açan bir etken. Bunun yanında telekomünikasyon alt sektörünün başarıya ulaşmasında Ar-Ge çalışmaları da önemli bir roloynadı.

Telekomünikasyon kabloları, telekomünikasyon ekipmanı alt sektörü üretiminde en yüksek paya sahip ürün grubu. Sektörde her çeşit elektrik ve telekomünikasyon kablosu üretiliyor. Çokuluslu kablo şirketleri de dahilolmak üzere 374'den fazla kablo imalatçısıyla Türkiye, kablo üretimi konusunda büyük bir potansiyele sahip. Telekomünikasyon kabloları imalatçılarının çoğu İstanbul ve Kayseri'de bulunuyor.

Diğer önemli alt sektör olan profesyonel ve endüstriyel cihazlar alt sektörü (kesintisiz güç kaynakları, invertörler, redresörler, otomasyon sistemleri, sinyalizasyon ve alarm sistemleri, endüksiyon ocakları, test, kontrol ve ölçü cihazları, tıbbi elektronik cihazlar, güvenlik sistemleri) üretimi ise KOBİ'ler tarafından etkin bir şekilde yapılıyor.

www.igeme.org.tr