11 Kasım 2010 Perşembe

Stratejik Kriz Yönetimi Teknikleri Nelerdir?

Kriz öncesinde ve anında uygulanabilecek bazı stratejik yönetim teknikleri bulunuyor. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

SWOT Analizi
Kriz dönemlerinde önce “iç durum analizi” yaparak şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini; daha sonra da “dış durum analizi” ile organizasyonunuzun rakip şirketler karşısındaki durumunu, pazardaki fırsatlarını ve tehditlerini tespit edin. Bu değerlendirmeyi objektif bir bakış ile gerçekleştirin.

Senaryo Analizi
Senaryolar, gelecekte ne olacağına ilişkin yazılı ifadelerdir. Kriz öncesinde ya da başlangıcında şirketinize dair tüm olasılıkları yazılı hale getirin. Farklı önlemler almak için, alternatif hikayeler oluşturun.

Arama Konferansı
Krizi minimum etkiyle atlatmak ve yenmek için gereken en önemli unsurlardan biri “ortak akıl”dır. Organizasyonunuzda ortak bir akıl yaratmak için belli sayıda kilit çalışanın katıldığı beyin fırtınası seansları düzenleyin. Sorunlara yönelik farklı çözümler ve ortak görüşler üretin. Bunların tamamını mutlaka kağıda dökün.

Benchmarking
Şirketinizin stratejilerini, sistem ve şirket yapısını, süreçlerini ve diğer tüm uygulamalarını benzer organizasyonlarla kıyaslayarak en iyi uygulamaları tespit edin. İyiyi, taklit etmeden kendi yapınıza adapte edin.

Küçülme (Downsizing)
Küçülme, krizle baş etme yöntemlerinden biridir. Ancak çalışan çıkarmak ya da yatırımları durdurmak demek değildir. Küçülmek adına büyük organizasyon yapısı yerine daha küçük organizasyonel birimlere bölünerek faaliyette bulunmak mümkündür. Organizasyonda kademe sayısını azaltarak küçülme stratejisi uygulanmalıdır.

Rightsizing
Üretimde optimal büyüklüğünüzü tespit edin.“Adama göre iş” yerine, “işe uygun adam” bulun ve istihdam edin. Çalışanlarınıza bilgi ve yeteneklerine uygun görevler verin. Verimsiz pozisyonlar üretmekten kaçının ya da böyle pozisyonları farklı alanlara kaydırın.

Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)
Şirketinizin masraflarını azaltmak için, asıl faaliyet alanınız dışındaki işleri daha ekonomik çözümler üreten dış şirketlere kaydırın. Organizasyon dışındaki danışmanların bilgi ve deneyimlerinden istifade edin.

Esnek Üretim Modeli
Kütlesel üretim yerine bir malı istenilen anda ve miktarda üretme tekniğini kullanın.

Yalın Organizasyon Modeli
Organizasyon yapısını sadeleştirin ve basitleştirin. Dikey organizasyon yapısı yerine yatay organizasyon yapısı oluşturun. Gereksiz ve katma değer yaratmayan kademelerden, fonksiyonlardan ve süreçlerden kurtulun.

Kademe Azaltma (Delayering)
Organizasyondaki yönetim kademelerini azaltın. İşe karar veren ile uygulayan arasındaki kademelerin mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılmasını sağlayın.

Çalışanları Güçlendirme (Empowerment)
Çalışanlarınıza yetki ve sorumluluk devredin; onların karar alma sürecine katılmasını özendirin. Ekip çalışmasına önem verin; çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak için tedbirler alın.

Tasarımda Kalite
Tasarım kalitenizi artırın. Tüm süreçlerde kalite yönetimi tekniklerinden yararlanın.

Otomasyon
Rutin işleri mümkün olduğu kadar bilgisayarlı makinelerle yönetin.

Sürekli Eğitim
İşe uygun eğitimli ve bilgili eleman almakla yetinmeyin. Sürekli eğitime, bilgi ve beceri kazandırmaya önem verin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder